Fläktmotorkol

Fläktmotorkol är de delar som överför elektrisk ström till fläktmotorerna i bilen. Fläktmotorerna är viktiga för att kyla ner motorn, värmesystemet och luftkonditioneringen. Fläktmotorkol slits med tiden och behöver bytas ut för att fläktmotorerna ska fungera korrekt. På Startmotor.se hittar du fläktmotorkol till olika bilmärken och modeller.