Startmotorkol

Startmotorkol är de delar som överför elektrisk ström till startmotorn i bilen. Startmotorn är den del som startar motorn när du vrider om nyckeln eller trycker på startknappen. Startmotorkol slits med tiden och behöver bytas ut för att startmotorn ska fungera korrekt. På Startmotor.se hittar du startmotorkol till olika bilmärken och modeller.